مشاوره بازاریابی - سایت تبلیغ
آموزش وردپرس
سرخط خبرها

مشاوره بازاریابی

بازاریابی یک علم است و شما برای به دست آوردن هدف در کسب و کار خود به این علم نیاز دارید. برای همین لازم است از کسانی که در این زمینه تجربیاتی دارند مشاوره بازاریابی بگیرید. یکی از خدمات سایت ایران تبلیغ ، بررسی شرکت ها و تجارت های مختلف و ارائه راهکارهای متناسب به آنها در قالب “مشاوره بازاریابی” است.

content-marketing-1024x680

همکاری متفاوت با ما در مشاوره بازاریابی :

ابتدا ما یک سری سوال ها از شما می پرسم:

در ابتدای مشاوره بازاریابی از شما می خواهم که کسب و کار خودتان را به من معرفی می کنید و به صورت کلی به ما بگویید که چطور پول در می آورید و کجا ها هزینه می کنید و با هم در مود مخاطبین شما با هم صحبت می کنیم.
در قدم بعدی شما به ما اهدافتان را می گویید.

اینکه دقیقا می خواهید به کجا برسید و بازار چقدر پتانسیل برای فروش بیشتر دارد؟
در قدم بعدی تحلیل ما را در مورد تجارت شما و راه های بازاریابی که می تواند به شما کمک کند ارائه می گردد.
و ما همان موقع در مورد اجرای این روش ها با هم مذاکره می کنیم و شما شرایط خود را به ما می گویید ، مثلا ممکن است که شما امکانات مالی یا نیروی انسانی برای استفاده از یک روش بازاریابی را نداشته باشد . آن وقت روش های دیگر را با هم بررسی می کنیم

Marketing
مشاوره در اجرا
مشاوره بازاریابی فقط ارئه راهکار نیستند ، بلکه ما مایلیم که در اجرای آنها هم با همدیگر همکاری داشته باشیم. از آنجایی که ما ابزارهای اجرایی پروژه های بازاریابی با ییشترین قدرت در کشور را  در اختیار داریم می توانیم این مسیر را برای شما روشن تر سازیم.

بازبینی

پس از یک دوره زمانی که از قبل با هم هماهنگ کرده ایم به بررسی دوباره فرایند بازایابی می پردازیم ، نقاط + و – را پیدا می کنیم و برنامه جدید را بر اساس تجربیات به دست آمده می نویسیم. برای شروع خدمات با پشتیبانی ایران تبلیغ در تماس باشید.

11111111111111111111111111111111111111111111111111